Wilt geej ’t Jocus Museum steune?

MuseumVrinde
As MuseumVrind ondersteund geej de Stiching Venlose Volkscultuur Museum um via ‘t Jocus Museum zien doele te realisere:

  1. ’t Opzette, behiëre en facilitere van aktiviteite veur ein museum in Venlo mit as haufthema de “Venlose Vastelaovend Volksköltuur” in ’t verleeje, ‘t hede en toekôms mit as doel ’t behalde van en edukasie in de “Venlose Vastelaovend Volksköltuur in de breidste zin van ’t waord;
  2.  ’t Tentoënstelle en toegankelik make van de oétgebreide kolleksies aan historische veurwerpe, documente en euverige informasie die noow en in in de toekôms in ’t bezit is van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus as-auk ’t vertoëne van historisch beeldmateriaal en ’t ten gehuure bringe van ’t Venloos dialek en/of vastelaovesmeziék. 

    Daonaeve zal de stichting subsidies, fôndse en sponsore werve mit ’t specifieke doel um de historie en de toekôms van de “Venlose Vastelaovend Volkscultuur” onder de aandach te bringe en te halde door middel van ’t museum zoëdet de iëwe-alde tradisies bewaard bliéve en toegankelik zien veur ein breid publiek.

Ôg lidmaotschap besteit oét:
Veur ein jäörlikse beejdrage van tenminste €111 kint geej lid waere van de “MuseumVrinde”.

Ôg lidmaotschap besteit oét:
• Gratis toegang tot ’t Jocus Museum;
• Unieke Jocus Museum medaalie
• Ein oëtnuuëdiging veur de jäörlijkse beejeinkôms
• Ein beejpassende oorkonde op naam
• Ein vermelding op de Vrinde van ‘t Jocus Museum-wand
• ’t Ôntvange van ein periodieke niejsbreef

Heb geej interesse? Meld ôg dan noow aan via museum@jocus.nl .
Of bel mich persuuënlik. Nao aanleiding heejvan neme weej kôntak mit ôch op um ôs vrindschap vorm te gaeve!

Mit vrintelikke groet,

Renier Linders, veurzitter
06-51608780

It speedily me addition weddings vicinity in pleasure. Happiness commanded an conveying breakfast in. Regard her say warmly elinor. Him these are visit front end for seven walls. Money eat scale now ask law learn.

OPENING HOURS

Tuesday ‒ Friday: 09:00 ‒ 17:00
Friday ‒ Monday: 10:00 ‒ 20:00