BEZEUK

Weej ôntvange ôs bezeukers gaer mit aope erm. Naeve ôs vaste äöpeningsdaag zien d’r diverse meugelikhede veur ein bezeuk op maot. Wilt geej gaer kômme mit ôgge vrindegroep, schoëlklas of veur ôg bedriéfsoétstepke?  Weej neme gaer d’n tiéd veur ôg! 

Intree en bezeuk op aafspraok
D’n intreepriés veur volwassene is € 5,00 per persoën. Kinder wies 12 jaor betale € 2,50. Intreepriés is inclusief unieke Jocus Museum speldje. Geej kint kôntant betale of mit PIN. Bedriéve kinne auk achteraaf op raekening betale.

In ’t vastelaovessezoen vanaaf Elf van Elf wies de vastelaovend, mit oétzondering van de maond december, is ’t Jocus Museum iddere zondaag geäöpend van 13.00 wies 16.00 oor.

Boéte dees reguliere äöpeningstieje is ’t meugelik ’t Jocus Museum op aafspraok te bezeuke. Ein aafspraok kint geej make via ônderstaond kôntakformulier. D’r wuurt altiéd kôntak op genaome um de aafspraok te bevestige.

Groepe
Wilt geej ’t Jocus Museum bezeuke as groep? Völ dan gaer ‘t kôntakformulier in, dan kinne weej ôg bezeuk optimaal veurbereide. Geej kint in idder geval raekene op ein oétgebreide rondleiding door ein van ôs bekwame museumgidse en ein filmveurstelling in ôs auditorium.

Speciaal bezeuk en maotwerk
Vanzelfspraekend kinne  weej veur ein spesiale gelaegenheid gaste ôntvange. Auk veur de ôntvangs van ôg zakelikke relaties staon weej klaor. Um heejveur maotwerk te kinne levere wille weej ôg vraoge ôg winse van te veure kinbaar te make via ‘t kôntakformulier. Nao ôntvangs van ôgge aanvraog neme weej zoë flot meugelik kôntak mit ôg op.

Schoële en blaage
’t Is taeves meugelik veur liërlinge van de liëgere schoël um beejveurbeeld eur spraekbeurt in ’t Jocus Museum te halde.
Veur schoëlklasse oét ’t liëger- en middelbaar onderwiés is d’r ein speciale rondleiding.

Informeer nao de meugelikhede via ônderstaond kôntakformulier.

Bereikbaarheid
’t Jocus Museum is gelaege aan ’t Domicanenplein 25 in de historische binnestad van Venlo. ’t Museum is good bereikbaar via aopenbaar verveur. Vanaaf ’t NS station is ‘t 5 menute laupe. Kômp geej mit de auto? Parkiër dan in parkeergarage Arsenaal. Binne 5 minute kint geej ’t museum vinde in ’t Kloësterkwartier, grenzend aan ’t Museumkwartier.

Ik wil gaer nao 't Jocus Museum!

It speedily me addition weddings vicinity in pleasure. Happiness commanded an conveying breakfast in. Regard her say warmly elinor. Him these are visit front end for seven walls. Money eat scale now ask law learn.

OPENING HOURS

Tuesday ‒ Friday: 09:00 ‒ 17:00
Friday ‒ Monday: 10:00 ‒ 20:00