KÔNTAK

Heb geej vraoge veur ôg bezeuk of wilt geej miër informasie euver ‘t Jocus Museum?
Neem gerös kôntak mit ôs op!

Auk veur kollektiestökke die geej wilt schinke aan ‘t Jocus archief kint geej altiéd beej ôs terech.  

LAOT EIN BERICH ACHTER!

BEZEUK EN ALGEMEINE VRAOGE

As geej ôg van te veure wilt aanmelde veur ein bezeuk, dan kint geej raoje weej ôg aan eine e-mail te steure nao museum@jocus.nl.

MEDIA AANVRAOGE

As persvertaegewoordiger ziet geej uuteraard van herte welkom in ôs museum. Wilt geej film- of foto-opnames make of ein interview aafneme, neem dan gaer minimaal éin waek veuraafgaond aan de opnames kôntak op mit Renier Linders, veurzitter van de Stichting Venlose Volkscultuur Museum via museum@jocus.nl.

ERFGOOD EN ARCHIEF KÔLLEKTIES

Regelmaotig ôntvange weej uniek archief materiaal. In samewerking mit ‘t Jocus Archief wuurt det mit vuuël zörg veur de kômmende generasies bewaard.

Heb geej uniek historisch materiaal det geej beschikbaar wilt stelle, as schikking of in broékliën? 
Neem gerös kôntak mit ôs op!

It speedily me addition weddings vicinity in pleasure. Happiness commanded an conveying breakfast in. Regard her say warmly elinor. Him these are visit front end for seven walls. Money eat scale now ask law learn.

OPENING HOURS

Tuesday ‒ Friday: 09:00 ‒ 17:00
Friday ‒ Monday: 10:00 ‒ 20:00